Kritische organisatieanalyses

Analyse

Ben je niet tevreden hoe het nu gaat met je organisatie, maar is het lastig om te bepalen hoe dit komt? Het kan zijn dat je met je bedrijf in een groei- of krimpfase zit. Wij komen dan graag langs voor een organisatieanalyse. Door kritische vragen te stellen, vanuit openheid en vertrouwen met mensen te praten, dit te combineren met feitelijke gegevens, zijn wij in staat vlot en deskundig de vinger op de zere plek te leggen. Wij leveren een rapportage waarin onze bevindingen staan en geven per onderdeel aanbevelingen. Ook kunnen wij als dit gewenst is, een plan van aanpak aanleveren.

Inzicht

Een bedrijfsanalyse van NiVo P&O geeft inzicht in:

 • Missie en kernwaarden
 • Visie,
 • Organisatiebehoefte
 • Ontwikkelingsmogelijkheden
 • Kennis, vaardigheden en competenties medewerkers
  • Dit inzicht leidt tot
   • Bewust ondernemen
   • Uniform communicatiemiddel voor Employer Branding
   • Performance Management
   • Continue feedback systematiek
   • Betrokken en gemotiveerde medewerkers

Wil je de regie zelf in handen houden en zelf een bedrijfsanalyse uitvoeren, vertalen naar organisatiebehoefte en vervolgens helder in kaart hebben hoe groot de afstand is tussen kennis, kunde en competenties van je mensen en de organisatiebehoefte? Ga dan naar VOSSCAN, de managementtool die dit proces van a t/m z ondersteunt, inzicht geeft en de kwaliteit van jouw medewerkers toetst t.o.v. jouw organisatiebehoefte. Kan ook ingezet worden als beoordelingssystematiek!

Hiervoor verwijzen wij graag naar ons speciale product VOSSCAN